Optisoft Zrt.-ről

 
Az OPTISOFT Számítástechnikai, Pénztárszolgáltató, Könyvelő és Oktató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság – közvetlenül, valamint érdekeltségein és jogelődjein keresztül – immár több mint két évtizede van jelen a hazai számítástechnikai ipar szoftverfejlesztési és üzemeltetési területén. Fő célterületei, azaz a megrendelők, melyek megbízásából szoftverfejlesztési tevékenységet folytat, néhány éves ciklusokban változott a társaság történelme során. Az így felhalmozott tapasztalatok révén folyamatosan bővültek a fejlesztési kompetenciák, ennek következtében egyre nagyobb és komplexebb feladatok elvégzésére vált képessé a szervezet.
 
A 2010-es években a társaság új célterülete a humán-informatika lesz, elsődlegesen is a hazai állami és privát egészségügyi infrastruktúrák fejlesztési és költségcsökkentési célkitűzéseiben szoftver- és adatbázisfejlesztési munkákkal való közreműködés. Az ezen a területen való megfeleléshez az elmúlt több mint húsz év alábbi meghatározó szakmai fázisaiból nyert referenciák és tapasztalatok segítik hozzá a társaságot:
 


 1. 1983-1994 Meghatározó részvétel a kétszintű bankrendszer létrehozásában

A társaság munkatársai a rendszerváltás után létrejött kereskedelmi bankok legjelentősebb szereplőinél folytattak szoftverfejlesztési és rendszerbevezetési munkákat, majd 1990-től ezeket a munkákat az Optisoft keretében látták el. Ennek során nevükhöz kötődik:
 

 • az Országos kereskedelmi és Hitelbank (OKHB), a Dunabank, a Postabank, és az IBUSZ Bank szoftverrel való ellátása;
 • az OKHB esetében a 80 bankfiók induláskori rendszerének szállítása;
 • a Dunabanknál az első magyarországi bankkártya bevezetése;
 • az OTP papír alapú, úgynevezett „Kamatozó Könyves Betét” üzletág rendszerének kifejlesztése, bevezetése, oktatása és üzemeltetése.;
 • a takarékszövetkezetek számára teljes körű informatikai rendszer kidolgozása, telepítése, üzemeltetése;
 • a takarékszövetkezetek részére bankkártya-rendszer bevezetése és a GIRO indulásához szükséges szoftverek fejlesztése és telepítése.

 
 

 1. 1994-2008 Pénztári szolgáltatói rendszerek fejlesztése

A banki szoftverek teljes körű előállítása után 1994-ben a Flexnet Kft. akvirálásának köszönhetően az induló pénztárak (nyugdíj-, egészség- valamint önsegélyező pénztárak) szoftverfejlesztései igényeit aknázhatta ki az OPTISOFT. A társaság szoftverét használtatöbbek között:
 

 • a Hungária Biztosító Nyugdíjpénztára;
 • a Mentő Nyugdíjpénztár;
 • 1997-től a MOL Egészségpénztár (2000-től Tempo Egészségpénztár);
 • a Vasutas Egészségpénztár;
 • és a Vasutas Önsegélyező Pénztár is.

A 2008-as törvényi változások következtében a pénztárak mozgástere és létszáma erősen csökkent, illetve a pénzügyi válságnak köszönhetően fejlesztési ráfordításaik is jelentősen visszaestek. A társaság életében innentől már nem volt kiemelt célterület az intenzív pénztári rendszerfejlesztés, és továbbiakban sem tervez akvizíciót ezen a területen, elsősorban a szolgáltatói tevékenység költséghatékonyságában rejlő tartalékok kihasználásával kívánja növelni profitabilitását.
A pénztári területhez kötődik a társaság életében lezajlott másik akvizíció, ennek során a Credit Suisse Pénztárszolgáltató Kft. 100%-os tulajdonrészét vásárolta meg az OPTISOFT (2004.02.12), létrehozva ezzel egy külön igazgatóságot a nyugdíjpénztárak könyvelésére.. A Társaság 2005. március 2-án értékesítette ezt az üzletrészét. A nyugdíjpénztári területen nem volt jelentős kitettsége az évek folyamán az OPTISOFT  Nyrt-nek.
 
 

 1. 1997-2011 Kafetéria rendszerek üzemeltetése

A banki rendszerek fejlesztése és üzemeltetése során felhalmozott elektronikus kártyás tapasztalatok kimagasló versenyelőnyt biztosítottak az OPTISOFT Nyrt. számára, így a különböző utalványi és egyéb juttatási rendszerek üzemeltetését is úttörőként terelte át  elektronikus kártya alapra a társaság szolgáltatásaiban. A társaság a kafetéria rendszer-szolgáltatásban 1997-ben debütált a MOL Egészségpénztár akkor kiépülő egészségpénztári  rendszerének szolgáltatójaként, mely rendszert 2000-ben egészségkártya alapra vitt, tekintettel arra, hogy a kártyahasználat piaci elfogadottsága elérte a kívánt kritikus tömeget.
 

 • 2010 során önkormányzatok szociális juttatásainak kártya alapú disztribúciójára indított az OPTISOFT pilot projekteket. A kormányzati támogatói szándék 2011 végi konkretizálódásával hamarosan beérhetnek ezek a kezdeményezések, tekintettel arra, hogy ennél átláthatóbb, olcsóbb, ellenőrizhetőbb és könnyebben kivitelezhető rendszer jelenleg nem áll rendelkezésre a szociális segélyezések tervezhető és kontrollálható célbajuttatására.
 • A TEMPO Egészségpénztár, mint stratégiai partner, jelenleg mintegy 100 ezer ügyfelének mindennemű pénztári tranzakcióit, elfogadóhelyi hálózatainak nyilvántartását végzi az OPTISOFT.

A kafetéria piac jövőbeni bevételi kilátásait erősen befolyásolja a kormányzati szabályozói szándék, mely vélhetően a nehéz gazdasági helyzet következtében a kínálat szűkülése irányába fog hatni. Ugyanakkor az önsegélyző, privát nagyvállalati alapú, valamint az államilag szervezett rekreációs és szociális indíttatású rendszerek terén még bőven marad piaci lehetőség megalapozott hátterű szolgáltató részére.
 
 
A 3 fő iparági területen az OPTISOFT a sikereit főként az alábbi értékeinek köszönheti:
 
 

 • humán orientáció: az informatikai fejlesztést minden esetben megelőzi a rendszer használói által megkövetelt igények feltérképezése, kiismerése. Ez az „emberi motívum” minden fejlesztés mozgatórugója. Az OPTISOFT sosem kíván öncélú informatikai rendszerek fejlesztésében résztvenni, csak amennyiben annak számszerűsíthető társadalmi haszna és ebből adódó, kölcsönösen kiaknázható gazdasági előnyei vannak.
 • precizitás és biztonság: a banki, sok tekintetben nemzetbiztonsági léptékű fejlesztéseken edződött csapat, ugyanazt a minőségpolitikát követeli meg minden egyéb fejlesztése során. A Társaság az ISO:9001 minőségirányítási minősítés mellett a pénzügyi szolgáltatói iparágban ritka ISO:27001-es információbiztonsági minősítést is megszerezte, ezzel is jelezve elkötelezettségét a kezelt ügyfélállományok adatainak kiemelt védelme mellett.
 • helyismeret: a magyar piacon megszerzett gyakorlat, és a helyi piac több évtizedes ismerete minden területen előnyt biztosít külföldi versenytársaival szemben.

 
 
A jövő: 2010-… Humán informatika
A közelmúltban az OPTISOFT új fókuszterületévé az egészségügyi területen lehetséges szoftverfejlesztési megbízások proaktív megszerzése lett. Az új célpiacban rejlő lehetőségeket számos demográfiai és gazdasági trend igazolja:
 

 • a fejlett országok (OECD tagállamokban végzett WHO felmérések, 2010) polgárainak várható élettartama és aktív életszakasza ugyan folyamatosan növekszik, ám az életminőség fenntartására fordított költségek egy főre jutó értéke trendszerűen emelkedik a második világháború óta.
 • a modern orvostudomány minden tekintetben egyre költségesebb:
  • a K+F kiadások folyamatosan növekednek, a gyógyszerkutatások különböző ellenőrzési fázisaiban egyre szigorúbban szabályozzák a hatásmechanizmus bizonyításával szemben támasztott elvárásokat, igazolási folyamatokat.
  • az ellátói rendszerek fenntartásában a humán és infrastrukturális költségek aránya mellett egyre nő az eszközparkra fordított költések aránya. Egyre több gép, diagnosztikai eszköz és orvosi műszer vesz részt a folyamatokban, egyre bonyolultabb és egyre drágább eljárások válnak mindennapi gyógyítás részévé. Ugyan a vizsgálatok egységárai csökkennek, az összes kiadás értéke növekszik, mind a privát, mind a társadalombiztosítás által fedezett költségvetésekben.
  • a WHO 2010-es jelentése szerint az elmúlt 15 év során az egy főre vetített egészségügyi kiadás 150%-kal nőtt Magyarországon. A központi költségvetés 10-11 százalékát fordítjuk egészségügyre, az állami kiadások közel 100%kal nőttek egy főre vetítve 15 év alatt.

A fentiek következtében minden olyan fejlesztés, mely megtakarítást eredményezhet, növelheti a műszerek kihasználtságának hatékonyságát, csökkentheti a redundanciákat, javíthatja az orvosok vizsgálati, beavatkozási és utókövetési folyamatokba mutatott hatékonyságát, komoly támogatottságot nyerhet. Az OPTISOFT célkitűzése, hogy ilyen innovációkhoz adatbázis-fejlesztési, szoftverfejlesztési feladatokkal járuljon hozzá. Ennek első fázisa, a szükséges iparági koncentráció kialakítása zárulhat le 2011-re, melynek keretében a magyar orvosi műszerpark mintegy 60 százalékát szolgáltató Medicorral, orvosi szervezetekkel, orvosi innovációs klaszterekkel, és azok egyedi tagjaival alakít ki szoros érdekközösséget a fejlesztések beindítására és kivitelezésére.
 
A társaság tőzsdei bevezetésének célja
 

 • a fejlesztések kivitelezése során a nyílt részvénytársasági forma révén elismertség megteremtése;
 • a fejlesztések előrehaladott fázisaiban szükséges források bevonásához megfelelő csatorna kialakítása;
 • megteremteni a társaság eredményeinek nyilvános megmérettetésének lehetőségét.


ISO 9001 Minőségirányítási tanúsítvány magyar nyelvű

ISO 9001 Minőségirányítási tanúsítvány angol nyelvű

ISO 27001 Információbiztonsági tanúsítvány magyar nyelvű

ISO 27001 Információbiztonsági tanúsítvány angol nyelvű