Részvény információk

A Társaság alaptőkéje 365.700.000,- Ft, azaz Háromszázhatvanöt-millió-hétszázezer forint, amely teljes egészében készpénzből áll. A Társaság alaptőkéje 215.700. db, azaz Kettőszáztizenöt-ezer-hétszáz darab, 1.000,- Ft, azaz Egyezer forint névértékű, névre szóló, „A” sorozatú dematerializált törzsrészvényből, illetve 150.000 db, azaz Egyszázötven-ezer darab, 1.000.- Ft, azaz Egyezer forint névértékű „B” sorozatú, névre szóló dematerializált osztalékelsőbbségi részvényből áll. Minden egyes részvény 1 szavazatra jogosítja a részvényest a Társaság közgyűlésén.